Zdrowie na co dzień
            
Depresja - objawy i leczenie epizodu depresyjnego
Depresja jest najczęściej występującym w Polsce zaburzeniem psychicznym. Szacuje się, że ponad połowa przypadków pozostaje nierozpoznana, przez co wiele osób nie otrzymuje adekwatnego leczenia. Jakie są jej objawy i metody terapii?

Czym jest depresja?

Pojawianie się złego samopoczucia czy chandry, nie upoważnia do stwierdzenia depresji. Jednak nawet „zwykłe przygnębienie” powinno uczulić rodzinę i bliskich na możliwość jej wystąpienia. Do lekarza psychiatry należy zgłosić się zawsze wtedy, gdy stan zdrowia psychicznego budzi szczególny niepokój. Depresja może pojawić się w każdej grupie społecznej, bez względu na płeć, wiek i wykształcenie. Według statystyk dotyka około dziesięciu procent populacji w Polsce. W czasie epizodu depresji trudno radzić sobie z problemami, pracować, prowadzić normalne życie, dlatego ważna jest wczesna psychoterapia i leczenie.

Nie istnieją w pełni obiektywne metody diagnozowania, jednak z pewnością pomocne są kryteria ICD-10 opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów WHO. Aby zostały spełnione kryteria diagnostyczne potrzebne do rozpoznania epizodu depresji, muszą utrzymywać się przez okres minimum dwóch tygodni przynajmniej dwa z trzech głównych objawów oraz dwa z dodatkowych.

Objawy podstawowe depresji wg ICD-10 to:

  1. Obniżenie nastroju występujące prawie codziennie przez większą część dnia.
  2. Utrata zainteresowań i związanego z nimi uczucia przyjemności (anhedonia).
  3. Spadek energii lub zwiększona męczliwość.

Objawy dodatkowe:

  1. Zmiany apetytu. Najbardziej charakterystyczne jest zmniejszone łaknienie.
  2. Zaburzenia snu. Częste budzenie się w godzinach porannych (3.00–5.00 rano) oraz trudnościami w zasypianiu i utrzymaniu snu, który często jest płytki.
  3. Czarne i pesymistyczne widzenie przyszłości.
  4. Poczucie własnej bezwartościowości i winy.
  5. Obniżona samoocena, mała pewność siebie.
  6. Zaburzenia koncentracji i pamięci, upośledzenie uwagi.
  7. Nawracające myśli i tendencje samobójcze lub samouszkodzenia.

W zależności od liczby i nasilenia objawów epizod depresyjny może być łagodny, umiarkowany bądź ciężki. Epizod depresyjny z urojeniami, omamami lub osłupieniem zawsze jest określany jako epizod depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi. Kiedy po pierwszym epizodzie wystąpi drugi, można rozpoznać zaburzenie depresyjne nawracające. W każdym przypadku należy wykluczyć przyczyny organiczne, takie jak choroby somatyczne, używanie substancji psychoaktywnych, np. alkoholu, zaburzeń adaptacyjnych (w tym żałoby), zaburzeń osobowość, zaburzeń odżywiania się, zaburzeń lękowych, otępienia. Objawy depresyjne mogą być wywoływane przez leki przepisywane na receptę, np. rezerpinę – lek przeciwnadciśnieniowy, benzodiazepiny, hormonalne leki antykoncepcyjne oraz nielegalne substancje psychoaktywne.

Jakie są metody leczenia?

Celem leczenia depresji jest ustąpienie objawów i przywrócenie funkcjonowania na poziomie sprzed choroby, czyli remisja oraz zapobieganie nawrotom. Depresja wymaga indywidualnie dobranej, systematycznej i długotrwałej terapii farmakologicznej. Do czasu uzyskania remisji objawów wizyty u lekarza powinny odbywać się nawet co 1–2 tygodnie, a następnie raz w miesiącu. Poprawa można być odczuwalna dopiero po 2-4 tygodniach, a u osób starszych nawet po 2-3 miesiącach. W przypadku braku poprawy zmienia się leki przeciwdepresyjne lub wprowadza leki wspomagające z innych grup. Leków nie można odstawiać bez konsultacji z lekarzem, nawet w przypadku poprawy samopoczucia, gdyż może to spowodować wystąpienie objawów odstawiennych i nawrót depresji.

Poza leczeniem farmakologicznym ważna jest współpracą z psychoterapeutą i pomoc bliskich. Odpowiednio przygotowana rodzina powinna wspierać chorego, jej rola w leczeniu i opiece jest nieoceniona.

Skuteczną i bezpieczną metodą leczenia depresji jest fototerapia, stosowana w przypadku depresji sezonowej, czyli występującej w okresie jesienno-zimowym lub zimowo-wiosennym. Polega ona na powtarzalnej ekspozycji na światło o określonym natężeniu.

Również skuteczną i bezpieczną metodą leczenia są elektrowstrząsy, zazwyczaj polecane w przypadku niepowodzenia prawidłowo prowadzonej farmakoterapii oraz wtedy, gdy stan chorego wymaga interwencji, ale podanie leków jest przeciwwskazane lub w sytuacji, gdy depresja i jej skutki zagrażają życiu pacjenta.

Wartościowym elementem skojarzonego leczenia depresji jest odpowiednie odżywianie się i aktywność fizyczną. Regularne, o umiarkowanej intensywności ćwiczenia fizyczne mogą być efektywnym sposobem poprawy nastoju.

Źródło: www.zdrowienacodzien.pl/a-37-depresja---objawy-i-leczenie-epizodu-depresyjnego/

 
Newsletter
Zapisz się do bezpłatnego newslettera
Polityka prywatności    |    Regulamin    |    Kontakt    |    Reklama    |    Pozostałe nasze serwisy
Serwis Zdrowie Na Codzień ma charakter edukacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelki starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia i postępowania w przypadku chorób należy do lekarza. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.
© Copyright 2014 ZdrowieNaCodzien.pl