Zdrowie na co dzień
            
Najważniejsze wiadomości o homeopatii
Homeopatię zalicza się do niekonwencjonalnych metod leczenia. Szczególna cechą homeopatii jest stosowanie znacznie rozcieńczonych leków, przeważnie pochodzenia roślinnego, jak również pozyskiwanych z naturalnych minerałów oraz ze świata zwierzęcego.

Już w starożytności dawni lekarze, Hipokrates oraz Paracelsus podawali środki lecznicze zgodnie z regułą podobieństwa. Twierdzili, że to co szkodzi człowiekowi, może również leczyć. Jednak za twórcę homeopatii (z greckiego „homoion pathos – podobna choroba) uważa się Samuela Hahnemanna. Niemiecki lekarz, praktykujący na początku XIX wieku, opracował i wprowadził homeopatyczną metodę leczenia wbrew ówczesnym poglądom medycznym. Jej elementarnym założeniem było prawo podobieństwa, które zakłada, że podanie małej dawki określonego leku może leczyć objawy podobne do tych, jakie ten sam lek wywołuje po zastosowaniu w dużej dawce – podobne leczy się podobnym. Dla przykładu tropikalna choroba malaria wywoływana przez pierwotniaka z rodzaju Plasmodium przenoszona przez komary objawia się silnymi dreszczami podobnie jak chinina podawana w dużych dawkach. Jednak stosowanie małych dawek chininy okazuje się korzystną metodą leczniczą w przebiegu malarii.

Homeopatia jako alternatywna metoda lecznicza szybko się rozprzestrzeniła. W Polsce ma ponad stuletnią tradycję. Towarzystwo Zwolenników Homeopatii Rzeczpospolitej Polskiej zostało zarejestrowane w 1892r., a dwa lata później powstała pierwsza homeopatyczna apteka. W 1932r. Polskę przyjęto do Międzynarodowej Organizacji Homeopatów.

Homeopatia różni się od klasycznej medycyny przede wszystkim sposobem sporządzania leków. Leki homeopatyczne otrzymuje się przez rozpuszczanie i energiczne wstrząsanie bądź dokładne rozcieranie. Lekki w postaci płynnej, dawkowane kroplami, sporządza się przez rozpuszczenie czynnej substancji w alkoholu z zastosowaniem silnego wstrząsania. Natomiast trudno rozpuszczalne środki medyczne poddaje się długotrwałemu, dokładnemu rozcieraniu z cukrem mlecznym. W ten sposób uzyskuje się rozcierkę, czyli proszek. Leki homeopatyczne dostępne są również w postaci tabletek oraz granulek.

Następną istotną różnicą między homeopatią a konwencjonalną medycyną jest sposób rozcieńczania. Kolejne rozcieńczania lub roztarcia leku nazywane są potencjami. Potencje od D1 do D6 określane są jako niskie, od D8 do D12 jako średnie, a powyżej D12 uważane są za wysokie.

Leki w postaci płynnej (krople, dilutio) lub w postaci proszku (rozcierka, trituratio) mają przypisane potencje:

Dil lub trit D1 odpowiada rozcieńczeniu 1:10

Dil lub trit D2 odpowiada rozcieńczeniu 1:100

Dil lub trit D3                                             1:1 000

Dil lub trit D6                                             1:1 000 000

Dil lub trit D10                                           1:10 000 000 000

itd.

Istnieje również metoda potencjonowania setnego. W tym sposobie produkcji wstrząsa się lub rozciera jedną część substancji pierwotnej z 99 częściami wagowymi roztworu alkoholu lub cukru mlecznego. Odpowiada to oznaczeniu C1 lub CH1 (C-centum, czyli sto, H-Hahnemann).

C1 odpowiada rozcieńczeniu 1:100

C2                                             1:10 000

C3                                             1:1 000 000

C4                                             1:100 000 000

itd.

Homeopatia różni się od tradycyjnej medycyny także sposobem dawkowania. W ostrych stanach chorobowych o szybkim przebiegu, między innymi w przeziębieniu początkowo zaleca się częste podawanie leku, np. co pół godziny, co godzinę. W miarę występowania poprawy można rzadziej stosować środki lecznicze. Natomiast w przewlekłych schorzeniach ogólnoustrojowych leki zazwyczaj podaje się rzadko, np. raz lub dwa razy na dobę. Często w chronicznych chorobach zaleca się przyjmowanie leków na czczo, na początku zwykle o wysokiej potencji, a gdy środek okaże się odpowiedni, stopniowo przechodzi się do średnich i niskich potencji. Leki homeopatyczne są nieszkodliwe, dlatego nie ma potrzeby ograniczania czasu ich podawania.

Homeopatia to łagodna metoda leczenia, jednak właściwie stosowana może mieć dużą moc. Charakteryzuje się brakiem działań ubocznych. Dobrze dobrane przez lekarza środki mogą okazać się skuteczne w przypadku wielu schorzeń. Dlatego wciąż przybywa zwolenników alternatywnej metody leczenia. Nie można jednak zapomnieć, że jest wiele jednostek chorobowych, zwłaszcza tych pochodzenia bakteryjnego i pasożytniczego, które wymagają leczenia antybiotykami lub chemioterapeutykami. Brak stosowania specjalistycznego leczenia w przebiegu między innymi anginy, błonicy, gruźlicy, chorób wenerycznych, zapalenia ucha bądź opon mózgowych może okazać się katastrofalne w skutkach. Dlatego w razie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych lub przypadku braku poprawy stanu zdrowia należy niezwłocznie zastosować tradycyjne metody leczenia. Środki homeopatyczne maja wówczas jedynie wspomagające znaczenie.

Źródło: www.zdrowienacodzien.pl/a-64-najwazniejsze-wiadomosci-o-homeopatii/

Przeczytaj też
Sposoby leczenia dietą - superpokarmy
 
Uzdrawiające ssanie oleju
 
Sposoby leczenia dietą - makrobiotyka
 
Newsletter
Zapisz się do bezpłatnego newslettera
Polityka prywatności    |    Regulamin    |    Kontakt    |    Reklama    |    Pozostałe nasze serwisy
Serwis Zdrowie Na Codzień ma charakter edukacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelki starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia i postępowania w przypadku chorób należy do lekarza. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.
© Copyright 2014 ZdrowieNaCodzien.pl